Mensen met diabetes mellitus hebben vaak minder gevoel aan hun voeten, last van tintelingen of pijnlijke, koude voeten. Wondjes genezen langzaam. Door de suikerziekte worden de zenuwbanen aangetast, wat leidt tot gevoelsstoornissen. Het gevoel in de voeten verminderd, waardoor  het waarschuwingssignaal voor pijn ontbreekt. Zo kunnen er ongemerkt drukplekken en wonden ontstaan. De huid is extra kwetsbaar. Voetverzorging en goed passend schoeisel zijn voor mensen met diabetes essentieel ter preventie van wondjes,

Vergoeding bij diabetes voor voetzorg

Sinds 2015 wordt voetzorg voor diabetici door pedicures niet meer automatisch vergoed door de zorgverzekeraars. Om voor vergoeding bij diabetisch in aanmerking te komen, heeft u een zorgprofiel nodig. Een zorgprofiel wordt bepaald door de huisarts, diabetischverpleegkundige, internist of podotherapeut. Uw persoonlijke zorgprofiel wordt bepaalt aan de hand van het risico dat u loopt op wonden, slechte genezing ervan en het risico op amputatie. Heeft u zorgprofiel 2 of hoger dan wordt uw specialistische voetzorg vergoed vanuit de basisverzekering. Bij zorgprofiel 0 en 1 heeft u een aanvullende verzekering nodig om voor een vergoeding in aanmerking te komen. De dekking van de diverse aanvullende verzekeringen verschilt per zorgverzekeraar. Kijk voor een compleet overzicht vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering kijk op Zorgwijzer.